MEDI-SPA.CZ

+420 466 860 661  | rezervace@medi-spa.cz

REKONSTRUKCE SILNICE II/211 LÁZNĚ BOHDANEČ

REKONSTRUKCE SILNICE II/211 LÁZNĚ BOHDANEČ

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás upozornit na zahájení stavebních prací na stavbě „Rekonstrukce silnice II/211 Lázně Bohdaneč, průtah“.
Práce budou probíhat po etapách:
1. etapa v termínu od 14.3.2022 do 30.6.2022 bude úplná uzavírka komunikace v úseku od kruhové křižovatky na Masarykově náměstí po křižovatku s ul. Spojovací.
2. etapa v termínu od 16.5.2022 do 30.6.2022 bude částečná uzavírka komunikace v úseku od křižovatky s ul. Spojovací po konec obce. V tomto úseku budou práce probíhat za provozu po půlkách řízené semaforem.