MEDI-SPA.CZ

+420 466 860 661  | rezervace@medi-spa.cz

Screeningové testy hrají významnou roli v preventivní medicíně a jsou důležitou součástí lékařského vyšetření. Jedná se o soubor metod vyhledávání časných forem nemocí nebo odchylek od normy v dané populaci prováděná formou testů.

Screening zahrnuje: laboratorní vyšetření s odběrem krve, lékařskou konzultaci k laboratorním výsledkům a výsledkový list laboratorního vyšetření.

Screening „PROTILÁTKY COVID-19“

Laboratorním vyšetřením zjistíte informaci o hladině protilátek proti viru SARS-CoV-2 po proběhlém onemocnění Covid-19 nebo v důsledku očkování. Test není určen pro průkaz aktivního onemocnění Covid-19. U osob s mírným nebo bezpříznakovým průběhem onemocnění Covid-19 je nutné počítat s pozdějším nástupem pozitivity tvorby protilátek (např. 4. – 5. týden).

Cena: 600 Kč

 

Screening „MEDICAL SPA“

Základní screeningový balíček vám umožní získat cenné informace o stavu organismu, průběhu onemocnění jako např. riziko možného vývoje cukrovky, časné fáze hypertenze, riziko aterosklerózy. Poskytne informaci o aktuální funkci jater, ledvin, krvetvorbě, hodnotě CRP, která má velký význam při rozlišení probíhající bakteriální či virové infekce. Dozvíte se jaké máte hladiny minerálů a jak je na tom váš cholesterol.

Cena: 1500 Kč

Screening „RIZIKO DNY“

Dna (dříve tzv. podagra) je metabolické onemocnění, které vzniká hromaděním kyseliny močové v organismu a projevuje se tzv. dnavými záchvaty (záchvatovitými bolestmi zejména větších kloubů, které jsou zarudlé, prudce bolestivé, teplé). Podkladem onemocnění je ukládání krystalů kyseliny močové ve tkáních kloubů, kde způsobují bolest v důsledku vyvolaných sterilních zánětlivých změn.

Cena: 950 Kč

Screening „ZDRAVÝ MUŽ“

Screeningový balíček „ZDRAVÝ MUŽ“ je koncipován jako velké preventivní laboratorní vyšetření, které má odhalit nejčastější choroby s vysokým výskytem v populaci. Dovolí odhalit riziko možného vývoje cukrovky, časné fáze hypertenze, riziko aterosklerózy a metabolického syndromu, vyloučí nedostatek železa či snížení jeho zásob. Poskytne informaci o aktuální funkci jater, ledvin, štítné žlázy, o krvetvorbě a obsahuje i vybrané markery k posouzení rizika nádorového onemocnění prostaty.

Cena: 3500 Kč

Screening „ZDRAVÁ ŽENA“

Screeningový balíček „ZDRAVÁ ŽENA“ je koncipován jako velké preventivní laboratorní vyšetření, které má odhalit nejčastější choroby s vysokým výskytem v populaci. Dovolí odhalit riziko možného vývoje cukrovky, časné fáze hypertenze, riziko aterosklerózy a metabolického syndromu, vyloučí nedostatek železa či snížení jeho zásob. Poskytne informaci o aktuální funkci jater, ledvin, štítné žlázy, o krvetvorbě a obsahuje i vybrané markery k posouzení rizika nádorového onemocnění vaječníků.

Cena: 3000 Kč

Screening „VITAMÍN D“

Většina lidí má nedostatek vitaminu D. Ten je přitom zásadní pro imunitu.

Cena: 2700 Kč

Stanovení krevní skupiny + RH faktoru

Znalost vlastní krevní skupiny Vám může v náhlých situacích (při úrazu, operaci apod.) zachránit život.

Cena: 450 Kč