MEDI-SPA.CZ

+420 466 860 661  | rezervace@medi-spa.cz

PODMÍNKY NÁSTUPU NA POBYT

PODMÍNKY NÁSTUPU NA POBYT

Na základě opatření MZČR s účinností od 14. března 2022 končí povinnost testování klientů při nástupu i v pravidelných intervalech v průběhu pobytu (7 dní). 

Stále platí:

  •  na pobyt není možné nastoupit v případě, že klient vykazuje klinické příznaky onemocnění Covid-19